Your Wheelbarrow
Baptisia Australis
Baptisia australis - Blue Flower, indigo