Your Wheelbarrow
Pyracantha 'Teton'
Pyracantha 'Teton'