Your Wheelbarrow
Pinus parviflora 'Shizukagoten'
Pinus parviflora 'Shizukagoten'